Werkwijze

Alvorens we daadwerkelijk aan de slag gaan, wil ik graag van je weten wie je bent en waar je aan wilt werken. Dit doen we in een intake. Voorafgaand aan de intake zal worden gevraagd een formulier in te vullen, die we gaan gebruiken om het eerste gesprek aan te gaan.

We gaan dan bekijken we hoe je uitdaging zich manifesteert of we gaan ontdekken waar je uitdaging zit. Dit gaat in dialoogvorm, waarbij vooral veel vragen gesteld zullen worden. Waar verdieping nodig is, gaan we dit met behulp van interactieve vragenlijsten.

Als ik een beeld heb gekregen van de uitdagingen, stellen we samen een coachplan op. Hier gaan we samen kijken in hoeveel sessies we je dààr krijgen waar je wilt komen. Dan gaan we de coachsessies houden. Dit leggen we vast in een coachcontract. Dit is een hulpmiddel voor jezelf om de focus te houden en je in moeilijke tijden houvast te geven om door te gaan.

In elke sessie, van ongeveer een uur, kijken we waar je staat en waar je die sessie wilt komen. Dit kan met of zonder inzet van de hond. Dit gebeurt in overleg. Wel probeer ik je zoveel mogelijk te laten ervaren.

Dit kunnen mindfulness-oefeningen zijn, de natuur in gaan, oefeningen met de hond. De activiteiten zijn erop gericht om je te laten ervaren hoe je uitdaging zich manifesteert, meer duidelijkheid te krijgen, of om je te laten zien hoe het ook kan.

Omdat je zelf de acties onderneemt, merk je al gauw resultaat. Het kan zijn dat je opdrachtjes mee krijgt om thuis te oefenen.

Disclaimer:
Het welzijn van de hond is voor mij erg belangrijk. De hond wordt niet ingezet wanneer er gezondheidsproblemen- of risico's zijn of wanneer het vermoeden er is dat de hond fysiek of mentaal gevaar kan lopen tijdens een coachsessie. Blijkt tijdens een coach sessie dat het welzijn van de hond op welke manier dan ook in het geding komt, dan zal de hond uit de sessie worden gehaald en gaan we zonder hond verder.