Methode

Ieder zijn unieke traject

Elk traject is anders, omdat ieder mens anders is. Het inzetten van een hond is een middel en geen doel op zich. Dit kan inhouden dat tijdens een heel traject de hond niet ingezet wordt. Mocht de keuze gemaakt worden om de hond wel in te zetten, dan is onderstaande van toepassing:

Coachen met de inzet van honden – de methode

Coachen met honden is een client-centered en ervaringsgerichte methode van coachen waarbij met de hond wordt samengewerkt. De achterliggende methodiek is gebaseerd op psychologische uitgangspunten van Rogers en op principes uit de haptonomie. 

De hond is co-coach. Zijn meerwaarde is dat hij geen verborgen agenda heeft, primair en in het moment reageert en eerlijke feedback geeft. Vaak wordt het(onbewuste) gedrag of de emotie gespiegeld.Honden zijn specialisten op het gebied van non-verbale communicatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij vaak feilloos aanvoelen hoe je gemoedstoestand is en daarop reageren.

Op een vaak speelse en niet bedreigende manier nodigen honden uit tot het maken van contact. Interacties met honden worden als bevestigend, toegankelijk en niet-veroordelend ervaren. Deze faciliterende rol is bijzonder waardevol in het coachproces.                

De coach heeft een open, persoonsgerichte en niet-confronterende houding. Een houding met betrokkenheid, empathie en acceptatie. De vraagstelling is open en non-directief. 

De werkwijze is holistisch (lichaam, psyche, intuïtie) en technieken komen voort uit counselling, mindfulness, oplossingsgericht werken, en haptonomie. Tevens wordt gebruik gemaakt van visualisatietechnieken, meditatie- en ontspanningsoefeningen en creatieve en spelactiviteiten. Het werken in en met natuur maakt onderdeel uit van deze opleiding. Immers, met honden kun je heerlijk buiten zijn en van alles beleven en ervaren. De relatie die mensen kunnen aangaan met natuur en de bewustwording van deze ervaringen nemen een expliciete plek in.

In samenwerking met de hond stimuleert de coach de cliënt om zijn eigen oplossing te vinden zodat er groei en ontwikkeling mogelijk is. Coachen met honden is ervaringsgericht, het doet vooral een beroep op persoonlijk voelen en ervaren. Wanneer je weer in contact bent met je eigen gevoel, met jezelf, kun je weer groeien en richting geven aan je leven. Ordening en inzicht zorgen daarna voor een nieuwe balans. Doel is uiteindelijk dat voelen en denken met elkaar in evenwicht komen.

Ervaringsgericht

Coaching met honden is een ervaringsgerichte methode. Weinig praten, en vooral veel doen! Activiteiten die leiden tot ervaren, reflecteren en experimenteren. Uitgangspunt is dat de cliënt de oplossing voor zijn (hulp)vragen zelf in zich heeft. De hond is daarbij de coach, de hondencoach faciliteert en begeleidt het proces. De cliënt leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach. De nadruk ligt op vermogens, op kracht en niet op zwakheden.

Honden hebben het vermogen mensen te kunnen raken. Tijdens de omgang met honden en zeker wanneer er buiten wordt gewerkt in de natuur, komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Honden kunnen voorzien in prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks leven.

Honden leven in het hier en nu en geven pure feedback en houden een eerlijke spiegel voor.
Honden zijn in staat de kern te raken, een boodschap te geven en kunnen daarmee het zelfinzicht van mensen vergroten. Werken met honden is werken vanuit contact en samenzijn.

Bron: website Pets4care