E-Coaching

Sinds kort biedt AAI4all ook e-coachig aan. Met e-coaching kan er op afstand gewerkt worden wanneer het jou uit komt. De wijze waarop e-coaching wordt ingezet is per cliënt anders.

Het werken met e-coaching biedt de mogelijkheid om het eigen coachtraject vorm te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals:

  • Volledig online coaching
  • Een mix van online coaching met videobellen
  • Een mix van online coaching met ervaringsgerichte coaching met de hond
  • Overige wensen

Uw wensen zullen vooraf besproken worden. Voor meer informatie omtrent online coaching gelieve contact op te nemen.